5 põhjust, miks valida ahiküte

Kodu kütmiseks on tänapäeval palju valikuid: erinevad soojuspumbad, erinevad keskkütte katlad, elekter ja ahiküte.

Kuidas õigesti kütta?

Ahjude ja pliitide kütmisel on teatud reeglid, millest tuleb kinni pidada, et kütteseadmed teid kaua teeniksid ja, et sellega ei kaasneks ohtu teie tervisele ja varale.

Kuidas valida pottseppa

Kuidas valida pottseppa?

Alljärgnevalt anname omalt poolt mõned nõuanded selle kohta, kuidas valida pottseppa.

Milleks on vaja korstnapühkijat ja kuidas teda valida?

Mõned asjalikud nõuanded selle kohta, kuidas korstnapühkijat valida ja milleks see ülepea üldse vajalik on.