Kuidas õigesti kütta?

Ahjude ja pliitide kütmisel on teatud reeglid, millest tuleb kinni pidada, et kütteseadmed teid kaua teeniksid ja, et sellega ei kaasneks ohtu teie tervisele ja varale.

 • Ava siiber
 • Enne kütmist eemaldage tuhk ja pange see mittesüttivasse nõusse
 • Kasuta kuivi küttepuid ( maksimaalne niiskus 20%). Märg puu annab vähe sooja ja tekitab pigi.
 • Mõistlik on puud tuppa tuua 24-48 h enne kütmist, nii kuivavad puud täiendavalt ja saavutate suurema kütmise kasuteguri.
 • Ärge kuivatage puid pliidi, ahju peal või vastas- tuleoht!
 • Ära põleta ahjus palstikut, kummi, süttivaid vedelikke, olme prügi, värvitud puitu. Sellega reostad loodust, rikud oma ahju ja korstna.
 • Tõsta puud ”riidana” koldesse, aseta süüteklots puude peale ning süüta klots ja aseta põlevale klotsile peale 3-4 pilbast. Selliselt tegutsedes põlevad ära ka põlemise algfaasis tekkivad gaasid. Kui aga talitada vastupidi, et panete süüteklotsi alla, siis puude all on küll leek aga ülemistest halgudest eritunud gaasid lähevad põlemata kujul korstnasse ja sellega väheneb kütmise kasutegur.
 • Aseta puud koldesse rahulikult, ära pillu neid koldesse. Nii ei saa kolle viga
 • Kütteseadme passis on kirjas maksimum ja miinimum puude kogus kilogrammides, mis on lubatud ära põletada ühe kütmise ajal.
 • Kütmise ajal ära sega asjatult puid, ukse avanemisega kolde temperatuur langeb järsult ja on häiritud puude normaalne põlemine. Tagajärg on väiksem kütmise kasutegur.
 • Kütmise lõpu faasis kui leek hakkab vaibuma peab koldes roobiga söed läbi segama, et võimalikud põlemata puuosakesed lõpuni põleksid. Põlemise lõpu poole piirake õhu pealevoolu kolde- või tuharuumi ukse koomale lükkamisega, et mitte kollet liigselt jahutada. Siibriga ei tohi tõmmet reguleerida, see peab olema kogu aeg avatud põlemise ajal. Kui sinist leeki süte kohal pole võib ahju uksed sulgeda. 20 minuti pärast sulge ka siiber.
 • Korstna tõmbe parandamiseks on keelatud paberi vms sellise põletamine korstnas. On väga suur oht korstnas olev tahm, hullemal juhul pigi süüdata.
 • Korstna põlengu tunnused- väga kuum korstna pind, ebaloomulik mühin korstnas, pigi lõhn, ebaloomulikult suur väljuv suitsujuga, leek on korstnast väljas
 • Korstna põlengu tekkimisel helista 112 ja sulge siibrid.
 • Küttesüsteemi puhastamine usaldage kindlasti kutsetunnistusega korstnapühkija hoolde ja seda peab tegema vähemalt kord aastas .

Sellest, kuidas õigesti kütta ning milline on küttesüsteeme puudutavat tuleohutsenõude räägib lähemalt ka Pääseteameti poolt välja antud lisamaterjal, mille leiad siit: http://paasteamet.ee/dotAsset/4fa3e128-6de4-4329-85fe-6f8fae981571.pdf

Vaata lähemalt meie pakutavate teenuste kohta käivat infot:

Kuidas õigesti kütta?