Pottsepatööd – natuke ajalugu ja tausta

Kes on pottsepp ja mis on ühist potil ja ahjul?

Algselt kasutasid inimesed ruumides sooja saamiseks lahtiseid tulekoldeid. Järk-järgult hakkasid inimesed tulekollet piirama kivist seintega, kuna selgus, et kivi suudab endasse sooja salvestada. Üheks selliseks kivimaterjaliks oli ka tavaline ümar savipott, millega tulekolle ümbritseti. Ajapikku vormiti potid neliknurkseks, et neid saaks tihe­dalt ilma vahedeta üksteise külge laduda.

Pottsepatööd - natuke ajalugu ja tausta

Ahjupotte (kahheleid) hakati kaunistama reljeefidega, glasuuriga. Tavalisest ümarast savipotist arenes välja kunstiteos, luksusese. Koos savipoti arenguga arenesid ka nende valmistajad, kellest said ahjumeistrid ehk pottsepad. Esimesed tõendid kahhelahjude kohta pärinevad 14 saj. Seega saab öelda, et pottsepatöid on tehtud Euroopas juba 700 aastat.

Selle aja jooksul on pottsepatööd teinud läbi suure arengu. Kui varem said pottsepa teenust endale lubada aadlikud, siis nüüd saavad seda lubada enam vähem kõik, kes seda soovivad. Eestis on umbes 200 000 majapidamist, kus kasutusel ahiküte. Mida kujutab endast pottsepa töö tänapäeval?

Pottsepatööd telli ainult kehtiva kutsetunnistusega pottsepalt

Kõige olulisem on see, et pottsepatööd tohib teostada vaid kehtiva kutsetunnistusega pottsepp. Seadus lubab küll isiklikku eramusse ise ehitada, aga ka siis peab lähtuma standardist  „EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“. 

Mõistlikum on siiski töö lasta teha spetsialistil, et hiljem ei tekiks probleeme küttesüsteemi seaduslikuks muutmisel (näiteks maja müümisel, kasutusloa taotlemisel). Siis tuleb tellida eksperthinnang, mis on lisakulu. Põhimõtteliselt võib pottsepatööd jagada kaheks: ettevalmistav ehk teoreetiline töö ja ehitustöö.

Pottsepatööd ei tähenda ainult kivide ja segudega tegelemist

Pottsepa töö ei ole ainult kivide ja segudega tegelemine. Enne seda peab pottsepp oskama hinnata hoone soojavajadust, millest lähtuvalt saab hakata planeerima küttesüsteemi ja selle võimsust. Liiga väike ahi ei küta ära, liiga suur läheb kulukaks ja kütab ruumid üle.

Teades palju hoone sooja vajab saab välja arvutada küttesüsteemi võimsuse. Teades võimsust saab konkreetsemalt hakata kütteseadet projekteerima. Selguvad kolde suurus, kolde tüüp, lõõri pikkused, ahju välised gabariidid. Edasi tuleb selgitada õhu vajadus kütmisel. Soojus saadakse kütusest kätte põlemise protsessis. Põlemise protsess vajab  hapnikku ja, et põlemine oleks efektiivne on seda vaja piisavas koguses.

Teine nüanss on leida parim viis, kuidas õhk koldesse jõuaks. Parim ja energiat säästev viis on õhu juhtimine õuest otse koldesse. See on lihtsalt teostatav ehituse ja kapitaalse renoveerimise käigus. Valmis hoone puhul on see keerulisem.

Kuhu paigutada hoones küttesüsteem?

Siin on lisaks kliendi soovile vaja arvestada, kuidas soojus ühtlaselt ruumis jaotuks ning tuleohutusega. Korstnate, ahjude, pliitide jne paigaldamisel kehtivad kindlad nõuded, kui kaugel need võivad paikneda põlevmaterjalist. Tuleohutuse osas on järeleandmised lubamatud.

Millest küttesüsteem ehitada?

Pottsepa töö on jagada kliendile infot, millest on lubatud ehitada ahje, pliite, korstnaid ja teisi küttekoldeid ning  millised on viimistlemise võimalused.  Materjalide valik on päris suur ja hinnad on materjalide lõikes erinevad. Koostöös kliendiga peab pottsepp leidma optimaalse variandi, milline võiks olla tulevane kütteseade. 

Edasine on pottsepa tööks vana küttesüsteemi lammutamine (kui see on olemas). See on päris tahmane ja must töö, aga teinekord väga hariv. Lammutuse käigus on näha, kuidas ahi, kamin või pliit kunagi on ehitatud, millised on olnud töövõtted eelmisel ehitajal,  millised vead on ehitusel tehtud. Mõnikord selgub, et aastaid kasutuses olnud küttekolle on tegelikult väga tuleohtlik.

Pärast lammutamist saab pottsepp hakata ehitama uut kütteseadet, nagu projekt ette näeb. Kütteseadme valmimisega pottsepa töö veel ei lõpe. Valminud kütteseadme kohta tuleb koostada pass ning hooldus-ja kasutusjuhend.

Kütteseadme passi märgitakse kütteseadme tüüp, mass, kasutatud materjalid, mõõdud, lõõristiku skeem, lubatud kütus ja selle kogus. Hooldus- ja kasutusjuhendis kirjeldatakse detailselt lahti, kuidas kütteseadet kasutada ja puhastada. Kirjeldus peab olema selline, et ka inimene, kes näeb esimest korda ahju, oskaks sellega ümber käia. Uuele kütteseadmele kehtib kaheaastane garantii.

Pottsepa töö ei ole ainult kividest ja segust kütteseadme ehitamine. Pottsepa töö hulka kuulub ka tehases valmistatud korstnate, kaminate, keriste, pliitide ja ahjude paigaldamine. Nendele seadmetele annab garantii tootja. Pottsepa töös üks meeldivamaid hetki on see, kui saab teha esimese tule koldesse.